Over Ons

Waar de school voor staat

We vinden het erg belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Een leerling moet zich thuis voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Immers daardoor zullen de leerlingen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de leerlingen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. In onze schoolorganisatie is daarom dagelijks tijd ingeruimd voor begeleid zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is, dat de leerlingen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we ervoor zorgen, dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het Schoolplan, de BAS-map en de Kwaliteit map, die op school ter inzage gevraagd kunnen worden.
De school accepteert geen enkele vorm van pesten.  De school werkt dan ook met een pestprotocol dat op school ter inzage ligt.


Kanjertraining

Op obs De Rozebottel proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen zich thuis voelt. We gaan met elkaar om op respectvolle wijze. Ieder kind mag er zijn, dat komt de sociale vorming en de leerprestaties enkel ten goede.

Een van de dingen die ook gedaan wordt, is het promoten van goed gedrag en bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in het eigen gedrag en het gedrag van anderen. Dit is tevens een uitgangspunt van de kanjermethode.

De Kanjertraining geeft leerlingen handvatten in sociale situaties, waarbij ze geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. In kringgesprekken wordt hier uitgebreid over gesproken m.b.v. diverse lessuggesties.

Tijdens de Kanjertraining staan de vijf uitgangspunten (afspraken) centraal.  

·        We vertrouwen elkaar 

·        We helpen elkaar 

·        Niemand speelt de baas 

·        Niemand lacht uit 

·        Niemand doet zielig 


Deze vijf uitgangspunten van de Kanjertraining en de bijbehorende gedragstypen (vogel, aap, konijn en tijger) die overeenkomen met de vier gekleurde petjes hangen in elke groep. 

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken.


International Primary Curriculum (IPC)

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een IPC school.


IPC in een notendop 

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. 

Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. 
 

Units 
Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.  

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 


IPC in de praktijk 
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. 


Vaste structuur 
De units hebben een vaste structuur. Leren staat daarbij centraal. Elke unit wordt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.  

Dan volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  


Hoe weten we wat het kind geleerd heeft?  
Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat de leerkracht samen met hen de voortgang monitort. Het portfolioprogramma MijnRapportfolio helpt daarbij met een digitale leraren- en leerlingenomgeving. 


Rol van de ouder(s) 
Ouders worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief voor ouders waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren, op welke manier en hoe ouders thuis kunnen helpen. 

De meest eenvoudige manier om je kind te helpen is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door je kind uit te dagen om te vertellen stimuleer je het kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Ook eenvoudige ‘keukentafelgesprekken’ helpen je kind al op weg. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat? 
 
Kwaliteit 
IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt. 

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website. 


Quotes 

 “We krijgen al complimenten van middelbare scholen. Ze zijn verbaasd over de beheerste vaardigheden, kennis en inzicht​​ die de kinderen over hun eigen ontwikkeling hebben." 

Tom, leerkracht / IPC-coördinator, OBS de Wijzer  


“Kinderen triggeren, dat is wat je met IPC wilt bereiken.” 

Riet van der Berg, directeur PCBO Kon-Tiki, Amersfoort 


Schooltijden

Op De Rozebottel werken we met een continurooster.

Maandag:      8.30-14.00 uur

Dinsdag:        8.30-14.00 uur

Woensdag:    8.30-14.00 uur

                       (groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij)

Donderdag:   8.30-14.00 uur

Vrijdag:          8.30-14.00 uur0
Leerlingen
0
Jongens
0
Meisjes

Basis School CMS © copyright ZoZimpel.nl 2020